top of page

Hoe milieuvriendelijk is piepschuim?

 

Is piepschuim milieu-vriendelijk?

Piepschuim (ook wel bekend onder de namen Airpop®, EPS, tempex, ...) is voor 100% te recyclen
tot nieuwe piepschuim. Dat gebeurt al op grote schaal maar het kan nog beter. Want piepschuim is een
waardevolle grondstof die met weinig toegevoegde energie weer voor 100 procent opnieuw kan worden
gebruikt.

Het materiaal is volkomen onschadelijk voor het milieu. Dat geldt zowel voor het materiaal zelf als het
gehele productieproces. Airpop® heeft een zeer goede levenscyclusanalyse. Het energieverbruik tijdens
de productie is geringer dan bij andere isolatiematerialen. De hele mondiale eps-industrie gebruikt samen slechts 0,16 procent van de aardolieproductie. Daar staat tegenover dat met inzet van minder dan één barrel aardolie één volledige woning voor zijn hele levensduur optimaal geïsoleerd is en dus een veelvoud aan energiebesparing oplevert. Airpop® gaat lang mee en is als monomateriaal uitstekend en effectief te recyclen tot opnieuw piepschuim. Het is CFK-vrij.

 

En als we het vergelijken met karton?

Veel mensen denken dat het milieuvriendelijker is om producten in karton te verpakken en te
verschepen. Karton wordt immers van cellulose uit houtpulp gemaakt en is ‘dus’ milieuvriendelijk?
Ook is het goed recyclebaar. Piepschuim is ook perfect recycleerbaar. Daarnaast heeft het als
verpakkingsmateriaal nog een aantal andere uitmuntende eigenschappen. De beschermende
en schokabsorberende eigenschappen van airpop® zijn veel beter dan die van alle andere
verpakkingsmaterialen. Ook is airpop® ongevoelig voor vocht. Kijken we naar de hele keten:
van productie tot aflevering bij de klant. Daarbij speelt transportschade beperking een belangrijke
rol. Het wordt keer op keer bewezen dat die met in Airpop® verpakte producten nagenoeg nul is.
Dat scheelt veel grondstoffen, energie én heel veel extra kilometers. Bedenk dat de vervanging
van uw nieuwe, beschadigde TV niet uit de winkel in uw woonplaats komt maar veelal uit het
Verre Oosten.

 

En als we de volledige levenscyclus van piepschuim en karton in rekening brengen?

Daarnaast kijken logistieke professionals ook naar de life cycle analyse (LCA) van de verpakking zelf. Daarbij gaat het om zaken als het totale energieverbruik dat nodig is om die verpakking te maken, het gewicht en het volume dat het toevoegt aan de lading, en de mogelijkheid om de verpakking na gebruik weer eenvoudig te recyclen. Ook hierop scoort piepschuim minstens net zo goed als karton. Om papier te maken en te recyclen is behalve een grote hoeveelheid zoet water ook 70 tot 115 procent meer energie nodig dan voor de productie van airpop®, wat resulteert in 3 tot 4,5 keer meer CO2-emissie (InFo Kunststoff, 1995).

 

Een andere, veelvoorkomend idee is dat papier eindeloos te recyclen is. Dat is niet zo. Papier en karton bestaan uit vezels die na elke recycling korter worden totdat ze niet meer te gebruiken zijn. Doorgaans is dat na 6 tot 8 keer. Daarna moet er nieuw materiaal worden bijgemengd. Omdat airpop® in een tweede leven doorgaans juist hoger in de keten wordt toegepast, blijft het als isolatiemateriaal in gebouwen na het eerste gebruik nog tientallen jaren energie besparen. Het enige dat de huishoudens hoeven te doen, is het net als andere reststoffen in te zamelen. De keuze om toch in karton te verpakken berust dan ook veel minder op de feiten dan wel op het beeld dat de consument heeft.


Met de recycling van rest-airpop® in Nederland gaat het steeds beter maar is vergeleken bij het inzamelen van bijvoorbeeld glas wat onderbelicht gebleven bij het grote publiek. Toch werd er in 2005 al 54 procent van het rest-EPS ingezameld. Acht jaar later is dat 64 procent in Nederland. Dat is een goede prestatie ten opzichte van andere plastics. Dat werd in 2012 voor 42% gerecycled in Nederland. Daarmee is airpop® op de goede weg. De meeste winst is nog te halen via het inzamelen door huishoudens. Daarbij kunnen gemeenten een grote rol spelen. Dat is belangrijk, want gebruikt airpop® is geen afval maar juist een grondstof dat in een tweede leven als hoogwaardig isolatiemateriaal tot in lengte van jaren veel energie kan besparen.

 

Waarom zouden we piepschuim sorteren?

Rest-airpop® is volumineus en weegt bijna niets. Daarom is het inefficiënt om het af te voeren via de
grijze afvalstroom. Dat is niet alleen een verspilling van grondstoffen, het is ook duur. De verwerking
van een containerbak restafval kost veel geld. Met brokken airpop® erin is die gauw vol. Dat zien ook
gemeenten steeds meer in. Een gemeente die via de milieustraat EPS apart inneemt, bespaart met
een gescheiden innamepolitiek op elke 20 containers één volle bak. Komende jaren zal recycling
zeker worden voortgezet.

 

Hoe wordt piepschuim gerecycleerd?

Piepschuim wordt op twee manieren gerecycled: verschredderd of geperst. In het eerste geval wordt het restmateriaal gecontroleerd op vreemde stoffen, vervolgens verbrokkeld en dan vermalen tot op het niveau van de oorspronkelijke EPS-parels. Die worden zo nodig gefilterd en gezeefd op grootte. Het materiaal dat zo ontstaat kan zonder enige verdere bewerking weer worden bijgemengd bij de productie van nieuwe EPS. Deze methode is geschikt voor alle airpop®, zowel verpakkingen, moulded parts als isolatiemateriaal. Het leeuwendeel van de teruggewonnen EPS-parels vindt zijn weg in de isolatie van woningen, waarmee het feitelijk een toegevoegde waarde krijgt. Zo wordt bijvoorbeeld van een beschermhoekje tot hoogwaardige isolator opgewaardeerd waarmee een huiseigenaar gedurende de hele levensduur van zijn woning op zijn gasrekening bespaart!

Bij de tweede manier wordt het verzamelde rest-airpop® geperst. Dat heeft weer als voordeel dat het zo teruggewonnen polystyreen compact vervoerd kan worden als grondstof voor de productie van kunststof onderdelen. Deze onderdelen kunnen na gebruik weer eenvoudig worden gerecycled via de inzameling van kunststof. Daardoor kan airpop® en polystyreen, net als metaal, opnieuw worden gebruikt en gaat niets verloren.

 

 

Samenvatting uit: http://stybenex.nl/wp-content/uploads/2015/03/90771-EPS-Airpop-folder-3luik-V9-tbv-website.pdf

Voor meer info over de milieuvriendelijkheid kan u terecht bij Stybenex, de vereniging van EPS producenten in Nederland.

 

 

foto: containerpark ranst
bottom of page